Elbilsladdare i Helsingborg

Trycket på elbilsladdare i Helsingborg (https://elmhbg.se/elbilsladdare/) har ökat precis som i resten av landet. Flera nya jobb har skapats vilket är väldigt positivt, och fler behöver också utbildats till att bli auktoriserade att installera elbilsladdare. Det finns ju lite olika typer av elbilsladdare som vi har satt upp i Helsingborg nyligen. Behovet av att installera elbilsladdare finns ju både hos privatpersoner som vill ha en egen laddare på sin tomt, men också hos både hyresvärdar (till hyreshus) samt de som äger parkeringsplatser där dom vill ha flera elbilsladdare som alternativ. Hos vissa företag finns det också ett ökat behov av att ge de anställda möjligheten att kunna ladda bilen under arbetstid.

Mängder av elbilsladdare

Eftersom efterfrågan på elbilsladdare har ökat så enormt mycket så blir nästa problem, hur ska vi hinna med att installera elbilsladdare i takten med utvecklingen och våra klimatmål. Just nu känns det nästan omöjligt att hinna producera fram elbilsladdare samt hinna installera dom i den takten som det krävs. Vi måste som sagt utbilda många fler personer som får behörighet att installera. Sedan kommer nästa lilla problem, elen. Hur ska vi få fram el så det räcker till alla dessa elbilsladdare över hela Sverige (Europa)? Vi har inte alltid el så det räcker till hushåll och industri.

Personliga elbilsladdare

Det största behovet av elbilsladdare tror jag kommer att ligga på den enskilda individen framöver. Om alla ska köra eldrivna bilar i framtiden så måste det också gå snabbt och lätt att ladda dessa. Just därför tror jag att varenda villaägare och ägare av fritidsstugor kommer att vilka ha en elbilsladdare installerat vid tomtgränsen. Förstår ni vidden av detta? Vi har jobb som installatör av elbilsladdare i tiotal år framöver om det går som planerna är tänkta. Så nu vet jag i alla fall att jag har kvar mitt jobb ett bra tag till.